Saturday, June 18, 2011

Keampunan Allah Sangat Besar


BESAR MANAPUN DOSAMU, BESAR LAGI KEAMPUNAN ALLAH SELAGI ENGKAU TIDAK SEKUTUKANNYA

Satu maksud hadis yang menceritakan tentang besarnya keampunan Allah   .

Rasulullah s.a.w. bersabda yang mafhumnya bermaksud:

“Dahulu pada zaman sebelum kalian, ada seorang yang membunuh sembilan puluh sembilan orang. Lantas ia bertanya tentang seorang yang paling alim di muka bumi ini, maka ditunjukkanklah seorang pendeta (ahli ibadah).

 Ia datangi pendeta tersebut kemudian berkata bahawa ia telah membunuh sembilan puluh sembilan orang, apakah Allah menerima taubatnya?

Pendeta tersebut menjawab, “Tidak!”  Maka ia pun membunuh pendeta tersebut hingga genaplah 100 orang dibunuhnya.

Kemudian ia bertanya kembali tentang orang yang paling alim di muka bumi ini. Maka ditunjukkan kepadanya seorang alim.

Dikatakan kepadanya bahawa ia telah membunuh sembilan puluh sembilan orang, apakah Allah akan menerima taubatnya?

Dia menjawab : “Ya, siapa yang menghalangi antara dirinya dengan taubat? Berangkatlah menuju ke tempat ini dan ini kerana di sana ada manusia yang beribadah kepada Allah, lantas beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Jangan kembali ke tempat tinggalmu semula kerana itu adalah tempat yang buruk.”

Maka ia pun berangkat sehingga sampai di pertengahan jalan, ajal menjemputnya. Terjadilah perdebatan antara Malaikat Rahmat dengan Malaikat Azab.

Malaikat Rahmat berkata, “Ia telah datang dalam keadaan bertaubat dan mennghadap kepada Allah dengan hatinya.”

Malaikat Azab pula berkata, “Namun, ia belum pernah berbuat kebaikan sedikitpun.”

Maka datanglah malaikat lain untuk mengadili antara mereka berdua. Ia berkata, “Ukurlah jarak antara dua tempat tersebut, mana yang lebih dekat, maka itulah baginya.”

Kedua-dua malaikat itu pun mengukur tempat tersebut, ternyata tempat yang hendak dituju itu lebih dekat dari kampung asalnya. Akhirnya, orang tersebut dibawa oleh malaikat rahmat.”(Muttafaq Alaih)

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...